پایان نامه

تدوین پایان نامه و موارد مرتبط

دراین بخش با موارد مرتبط با پایان نامه از ابتدا تا انتها آشنا خواهید شد.

راهنمای اخذ، تدوین و دفاع

راهنمای نگارش پایان نامه

راهنمای ثبت اطلاعات در ایران داک

اساتید مشاور و راهنما

فرم های مورد نیاز

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir