اساتید راهنما و مشاور

اساتید راهنما و مشاور

برای انجام کار پایان نامه شما باید از میان اساتید، مشاور و راهنمایی برای خود انتخاب کنید . با توجه به مقررات و محدودیت تعداد پایان نامه های تحت نظر هر استاد، لازم است هر چه سریعتر نسبت به انجام مراحل ثبت و شروع کار خود اقدام نمایید.

اساتید راهنما و مشاور گروه حسابداری و حسابرسی

اساتید راهنما و مشاور گروه مدیریت

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir