گروه های آموزشی، رشته ها و سرفصل دروس

گروه های آموزشی، معرفی رشته ها و سرفصل دروس

 گروه های آموزشی : در حال حاضر موسسه در چهار گروه اصلی از طریق کنکور سراسری ارشد، دانشجو جذب می نماید.

 گروه حسابداری  • گروه مدیریت   گروه هنر   گروه روانشناسی بالینی

رشته های مرتبط با این گروه ها شامل مدیریت بازرگانی، حسابرسی، مدیریت مالی، حسابداری و ارتباط تصویری می باشد.

• معرفی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 معرفی کارشناسی ارشد حسابرسی 

 چارت درسی مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی - ارشد

 چارت درسی حسابرسی- ارشد

  چارت درسی  مدیریت بازرگانی، بازرگانی داخلی - ارشد

 چارت درسی بازاریابی - ارشد 

چارت درسی حسابداری - ارشد 

چارت درسی ارتباط تصویری - ارشد

• چارت درسی حسابرسی - ارشد

چارت درسی روانشناسی بالینی - ارشد

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir