انتشار پیام مشاور

پیام مشاور

نشریات موضوعی پیام مشاور هر ماه توسط واحد مشاوره برای استفاده عزیزان دانشجو نشر می شود. مطالب این نشریات بر اساس تشخیص مشاور و با توجه به اهمیت موضوعات مبتلابه و مورد نیاز تهیه می شود .  برای اطلاع بیشتر و همکاری با این نشریه با دفتر مشاوره تماس بگیرید. 

 

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir