مقررات انضباطی

موارد مهم از آئین نامه انضباطی

بخش مهم از آئین نامه انضباطی در خصوص مصادیق خلاف که در کمیته انضباطی قابل طرح می باشد برای اطلاع عزیزان دانشجو آورده شده است. مطمنا دانشجویان عزیز به این نکات توجه داشته و با این این کمیته سروکاری نخواهند داشت.

ماده 6- حدود اختيارات و وظائف کميته های انضباطی دانشگاه و کميته مرکزی انضباطی:

الف – رسيدگی به جرايم عمومی دانشجويان (از قبيل تهديد ،تطميع ،توهين ،ضرب و جرح ،جعل،سرقت ،رشوه ،اختلاس يا قتل).

ب – رسيدگی به تخلفات آموزشی و اداری مانند:

1/ب- تقلب در امتحان

2/ب – فرستادن شخص ديگری به جای خود در امتحان يا شرکت به جای ديگری در امتحان .

3/ب – ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقيقی يا حقوقی که موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه يا خوابگاه شود.

4/ب – ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال.

ج – تخلفات سياسی

1/ج – دادن اطلاعات خلاف واقع يا کتمان واقعيات از روی عمد نسبت به خود يا گروهکهای محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها .

2/ج- عضويت در گروهکهای محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.

3/ج – فعاليت و تبليغ به نفع گروهکها و مکاتب الحادی.

4/ج – توهين به شعائر اسلامی يا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند شعار نويسی ،پخش اعلاميه و ...)

5/ج – ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه .

د – تخلفات اخلاقی

1/د- استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه مواد .

2/د- استفاده از نوارهای ويدئويی يا صوتی يا لوحه های رايانه ای مستهجن يا مداخله در خريد و فروش ،تکثير ، توزيع اين گونه وسايل .

3/د- عدم رعايت پوشش اسلامی يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل .

4/د- استفاده يا توزيع يا تکثير کتب ،مجلات ،عکسهای مستهجن و يا آلات لهو و لعب .

5/د- عدم رعايت شئون دانشجوئی .

6/د – داشتن رابطه نامشروع .

7/د- تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع .

8/د- انجام عمل منافی عفت .

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir