خدمات تکثیر و چاپ

خدمات تکثیر و چاپ

خدمات تکثیر و چاپ شامل خدماتی است که توسط موسسه از طریق شخص ثالث در اختیار دانشجویان قرار می گیرد . قیمت خدمات کمتر از خدمات جاری در سطح شهر بوده و جدول قیمت ها باید در محل مشخص به رویت دانشجویان برسد . برخی از لوازم التحریر مصرفی نیز توسط این دفتر ارائه می گردد. نمایندگان دانشجویان می توانند ضمن کنترل فعالیت های این دفتر ، در صورتیکه برای افزایش و ارتقا خدمات نظری دارند به مدیر امور دانشجوئی منتقل نمایند . خدمات این دفتر زیر نظر مدیر امور دانشجوئی می باشد.

 

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir