وام صندوق رفاه

وام صندوق رفاه (وام تحصیلی)

دانشجویان می توانند برا ی جبران برخی از هزینه های تحصیلی از وام صندوق رفاه استفاده نمایند . بدین منظور لازم است با امور دانشجوئی - خانم شمسی - تماس گرفته و ضمن تکمیل فرم درخواست جهت انجام اقدامات اداری هماهنگ نمایند. دستورالعمل ها و فرم های مربوط به وام دانشجوئی به صورت زیر است:

روش درخواست وام

آئین نامه وام صندوق رفاه - به فصل دوم صفحه 7 به بعد مراجعه شود.

فرم تعهد محضری - شماره سه

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir