مسافرت های گروهی

مسافرت ها و بازدید های گروهی

برنامه ریزی مسافرت های گروهی با هماهنگی کمیته های دانشجویی بخش مهمی از فعالیت های امور فرهنگی و فوق برنامه می باشد که در طی سال های گذشته سفرهای تفریحی و زیارتی زیادی با حضور اساتید و دانشجویان برگزار شده است . 

اردوی زیارتی تفریحی مشهد مقدس

بازدید از آثار تاریخی ساوه

بازدید از بازار تهران

بازدید از موزه رضا عباسی

بازدید از کارگاه هنر سنتی ایران

بازدید شهر تاریخی ری

بازدید از کارخانه تولید پارچه زرباف- اردیبهشت 1393 

بازدید از شهر ساوه و آثار تاریخی آن  - مهر ماه 1393

اردوی مشهد - آذر 1393

اردوی گروه عکاسی - ساوه ، آثار تاریخی - آبان 1394

بازدید از همدان - گروه هنر - آبان 1394 ، عکس 1 / 2

کارگاه عکاسی -  29 آبان 1394 - عکس  بازدید از کاخ گلستان، بازار تهران، سیداسماعیل، کوچه مروی، سردرب باغ ملی و موزه ایران باستان،  

مشهد مقدس - بهمن 1394- عکس 

خانه

آموزشی پژوهشی

دانشجویی فرهنگی

درباره ما

ارتباط با ما

برای دریافت اخبار موسسه، ایمیل آدرس خود را وارد کنید

بعد از 6 چه عددی است ؟
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل

اطلاعات تماس

ساوه  بلوار شهید فهمیده ( جاده نورعلی بیگ)- بلوارجمهوری اسلامی - شهرک دانشگاهی - مجاور دانشگاه آزاد اسلامی ساوه 

 

صندوق پستی:  147-39165

کد پستی:3931133411 

تلفن : 42478000 الی 8003 کد ساوه 086

فاکس: 42478007 کد ساوه 086

ایمیل آدرس: Info[AT]hnkh.ac.ir